• Eerste consult (inclusief middel) € 90,-
  • Vervolg consult (inclusief middel) € 70,-
  • Telefonisch consult/ kort consult € 35,-
  • Middel opsturen € 15,-
  • Betalingsherinnering sturen € 5,-
  • Afspraken minder dan 24 uur afgezegd 100% van de totale kosten

 

  • Kindertolk € 195,-
    (Pakket: Intake gesprek, Vertaalwerkzaamheden en Teruggeef gesprek)
  • Vervolg consult (eventueel) € 70,-

Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW. Bij betaling per bank/ giro graag nota/ factuurnummer en datum vermelden.

Vergoeding zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars vergoeden in hun aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk de homeopathische behandeling als de klassiek homeopaat geregistreerd staat bij de beroepsvereniging NVKH. Ook ik ben lid van deze beroepsvereniging. Kijk voor de exacte vergoeding in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Omdat de vergoeding uit het aanvullende pakket komt tellen de kosten niet mee voor het eigen risico.